Werken bij Buurtteams Jeugd en Gezin

Wij geloven dat ieder kind een gezonde ontwikkeling verdient, in een veilige omgeving met veel mogelijkheden. Zie jij dit ook zo? Dan ben je bij ons op je plek! We ondersteunen op alle leefgebieden en doen daarin wat nodig is. Met veiligheid altijd als ondergrens. Als gezinswerker help je gezinnen om een probleem zo veel mogelijk op te lossen in de eigen omgeving en wijs je ze de weg naar mogelijkheden aan voorliggende voorzieningen. Komt een gezin er zelf niet uit? Dan begeleid je het gezin en doen jullie het samen. Is er op sommige vlakken meer nodig? Dan zet je aanvullende hulp in en werk je ook daarmee samen. Zo helpen we het gezin met vragen van vandaag en oplossingen voor morgen.

Test pagina

Gezinswerker Jeugdhulp Nieuw-West (32-36u)

Heb jij lef, dezelfde visie op basishulp en ga je uitdagingen graag aan? Neem je de ander serieus, ook als die een andere leefwereld of ander referentiekader heeft dan jij?

Gezinswerker Jeugdhulp Lindenholt (28-36u)

Heb jij lef, dezelfde visie op basishulp en ga je uitdagingen graag aan? Neem je de ander serieus, ook als die een andere leefwereld of ander referentiekader heeft dan jij?

Gezinswerker Jeugdhulp Hatert (32-36u)

Ben jij dé expert in het analyseren van financiële gegevens en kun jij deze vertalen naar heldere rapportages? Lees dan snel verder..

Verhalen van collega’s

Jong en open-minded

We zijn een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Dat betekent dat we flexibel zijn en samen blijven leren. Er is veel ruimte voor jouw eigen inbreng en om vanuit onze visie buiten de gebaande paden te denken. Bijvoorbeeld door mee te bouwen in onze ontwikkel- en organisatieopgaven.

Zo bieden we een plek waar je jezelf kan zijn, waar we verschillende perspectieven samenbrengen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten.

Samen ontwikkelen

Er gebeurt veel in de jeugdzorg en in ons werk kom je de nodige uitdagingen tegen. Daarom helpen we met het verbeteren van de situatie van individuele gezinnen én dragen ook bij aan het verbeteren van het zorgsysteem. Denk daarbij aan het vereenvoudigen van systemen en samenwerkingen, doen wat nodig is en oog hebben voor diversiteit. Dat doen we in vijf ontwikkelopgaven:

Verbeteren van onze
basishulp

Samenwerking partners jonge kind & onderwijs

Samenwerking met huisartsen & aanvullende hulp

Samenwerking in de veiligheidsketen

Samenwerking binnen de sociale basis

Draag je graag bij aan deze ontwikkelingen? Dan kun je je naast je werk als gezinswerker aansluiten bij één of meerdere ontwikkelopgaven. Hierdoor kun je jezelf volop verder ontwikkelen en draag je bij aan interne en externe beleidsvernieuwingen.

Leren en ontwikkelen

We zijn ervan overtuigd dat je het meeste leert in de praktijk! Daarom besteden we veel aandacht aan reflectie in ons werk. Dat noemen we de reflectieve werkpraktijk. Centraal in onze reflectieve werkpraktijk staan maatjesoverleggen, casuïstiekbesprekingen, intervisiegroepen en themagerichte werkbegeleiding voor nieuwe collega’s. Daarnaast leer je natuurlijk ook veel van training of opleiding. Daarom hebben we een vast ontwikkelaanbod met trainingen, is er opleidingsbudget voor trainingen die jij en je teamleden belangrijk vinden én bouw je per maand persoonlijk leerbudget op om te besteden aan persoonlijke ontwikkelmogelijkheden naar keuze. Dit helpt je, zeker in de eerste periode, om een vliegende start te maken!

Buurtteams Jeugd en Gezin & OIDOS

Alle Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen vormen we samen met collega’s van HR, Financiën, ICT, beleid, communicatie en de directie de organisatie OIDOS. OIDOS is de naam van onze stichting en de naam die we gebruiken als werkgever. Als je bij ons gaat werken kom je dus in dienst van OIDOS. Leuk feitje: OIDOS staat voor Opgroeien In De Oudste Stad.