Regelingen

Als je begeleid wordt door een Buurtteam Jeugd en Gezin, dan heb je verschillende rechten. Bij de start van de begeleiding ben je geïnformeerd over je rechten en over hoe je daarop aanspraak kunt maken.

Zo hebben we je verteld dat je persoonsgegevens volgens de huidige privacywetgeving (AVG) worden beschermd. En dat je recht hebt op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben we verteld dat er organisaties zijn die jouw belangen behartigen en dat je bij onvrede een klacht of bezwaar kunt indienen. 

Privacy

Omdat we gegevens van je vastleggen wanneer je ondersteuning van ons krijgt, vinden we het belangrijk dat je begrijpt wat we met je gegevens doen en welke rechten je hebt. We hebben de informatie voor je op een rijtje gezet in het document Privacy binnen Buurtteams Jeugd en Gezin.
Je kunt hier bijvoorbeeld terugvinden welke informatie we van je vastleggen, waarom we dat doen en hoe je deze informatie kunt inzien, opvragen, aanpassen of zelfs kunt laten verwijderen.
Mocht je toch nog extra vragen hebben, dan kun je die bespreken met je gezinswerker of even mailen naar privacy@buurtteamsjeugdengezin.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als je een afspraak hebt bij het Buurtteam mag je altijd iemand meenemen, maar dat hoeft niet. Als je iemand wilt meenemen, kan dat bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buurman, buurvrouw of ander vertrouwd persoon zijn.

Lukt het niet om iemand uit je vertrouwde omgeving mee te nemen naar het gesprek? Dan kun je ondersteuning aanvragen bij MEE Gelderse Poort, De Kentering of Zelfregiecentrum Nijmegen. Zij hebben klantondersteuners die meedenken en advies geven. Je mag ook iemand uit je vertrouwde omgeving én een klantondersteuner meenemen.

Klachten

Onze gezinswerkers doen hun best om zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan voorkomen dat je iets als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk om onze organisatie te blijven verbeteren en te leren van wat er niet goed gaat. Wanneer je niet tevreden bent, kun je ons dat melden. Wat kun je doen?

In gesprek

Als je ontevreden bent over de hulpverlening of een klacht hebt, kun je dit in de eerste plaats aangeven bij de gezinswerker of zijn of haar leidinggevende. We willen graag eerst zelf met je in gesprek, onderzoeken wat er aan de hand is en kijken of we er samen uit kunnen komen. Komen we er niet uit en blijf je ontevreden? Dan kun je een klacht indienen bij een klachtenbemiddelaar of externe klachtencommissie. 

Je kunt bij een klacht ook mailen naar klachten@buurtteamsjeugdengezin.nl.

Externe klachtencommissie

Als je het lastig vindt om een klacht in te dienen en daar graag hulp bij krijgt, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen van het AKJ. Zij zijn onafhankelijk van de buurtteams en helpen je graag verder.

Klacht of bezwaar? 

Een klacht gaat over hoe je hebt ervaren dat je behandeld bent. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van het Buurtteam of de manier waarop we jou begeleiding bieden.

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. Je kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kun je hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dien je in bij gemeente Nijmegen via de website van gemeente. Tegen besluiten kan altijd binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend.