Privacy Policy

Omdat we gegevens van je vastleggen wanneer je ondersteuning van ons krijgt, vinden we het belangrijk dat je begrijpt wat we met je gegevens doen en welke rechten je hebt. We beschermen je persoonsgegevens volgens de huidige privacywetgeving (AVG). We hebben de informatie voor je op een rijtje gezet in het document Privacy binnen Buurtteams Jeugd en Gezin. Je kunt hier bijvoorbeeld terugvinden welke informatie we van je vastleggen, waarom we dat doen en hoe je deze informatie kunt inzien, opvragen, aanpassen of zelfs kunt laten verwijderen. Mocht je toch nog extra vragen hebben, dan kun je die bespreken met je gezinswerker of kun je mailen naar privacy@buurtteamsjeugdengezin.nl.

Klachten en bezwaren

Het is belangrijk om te weten dat er verschil zit tussen een klacht en een bezwaar. Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. Je kunt een bepaalde beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kun je een bezwaar maken. Een klacht gaat over hoe je hebt ervaren dat je behandeld bent door ons. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van het Buurtteam of de manier waarop we jou ondersteuning bieden.

Bezwaar indienen

Wil je bezwaar maken tegen een besluit? Dat kun je binnen zes weken na het besluit doen via de website van de gemeente Nijmegen.

Klacht indienen

Onze gezinswerkers doen hun best om je zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan voorkomen dat je iets als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het belangrijk dat je dat bij ons bespreekbaar kunt maken. Zodat we kunnen leren van wat er niet goed gaat en we onze ondersteuning kunnen verbeteren. Ben je ontevreden of heb je een klacht? Dan kun je onderstaande stappen doorlopen. Onze uitgebreide klachtenregeling lees je hier. En hier vind je de officiële klachtenregeling van de Onafhankelijke Klachtencommissie.

Stap 1: In gesprek met ons

Geef bij jouw gezinswerker of diens leidinggevende aan dat je ontevreden bent of een klacht hebt. De gezinswerker of de leidinggevende gaat dan met jou in gesprek. Samen onderzoeken jullie wat er aan de hand is en kijken jullie of jullie er samen uitkomen. Vind je het spannend om jouw klacht in te dienen bij jouw gezinswerker? Dan kun je ook mailen naar klachten@buurtteamsjeugdengezin.nl. We pakken jouw klacht dan op met de leidinggevende van degene over wie jouw klacht gaat.

Stap 2: Naar de onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Is jouw klacht nog niet opgelost? Dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar van het Adviespunt Zorgbelang. De klachtenbemiddelaar luistert, geeft geen oordeel en gaat vertrouwelijk om met jouw klacht. De klachtenbemiddelaar bespreekt dan met jou en met ons wat er aan de hand is, kijkt naar wat de verschillende belangen zijn en probeert met ons samen tot een oplossing te komen.

Wil je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar? Dat kan via 088 – 929 40 02 of secretariaat@onafhankelijkeklachtencommissie.nl.

Stap 3: Naar de Onafhankelijke Klachtencommissie

Zijn we er niet uitgekomen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar? Dan kun je zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één jaar na de aanleiding, een klacht indienen bij de Onafhankelijke Klachtencommissie. De onafhankelijke klachtenbemiddelaar kan je daarbij ondersteunen. Je moet de klacht dan schriftelijk aandienen. Daarna krijg je binnen 10 werkdagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht, met meer informatie over de verdere procedure. De klachtencommissie brengt ook degene over wie je een klacht hebt ingediend en onze bestuurder op de hoogte van de klacht en de verdere procedure.

Wil je jouw klacht indienen bij de Onafhankelijke Klachtencommissie? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

Hoe ziet de onafhankelijke klachtencommissie eruit?

De Onafhankelijke Klachtencommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, waarvan één voorzitter. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij ons en worden benoemd door Zorgbelang Inclusief.

Onafhankelijke ondersteuning

Onafhankelijke ondersteuner

Weet je niet goed wat je nodig hebt, of wie je kan helpen? Dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke ondersteuner van de Kentering, MEE Gelderse Poort of Stichting BWN. Die denkt met je mee, helpt je te kijken naar je situatie en geeft informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei gebieden: wonen, geld, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg. De onafhankelijke ondersteuner:

  • helpt bij het bepalen van je vraag,
  • helpt bij het vinden van passende hulp
  • helpt bij het voorbereiden op en voeren van een kennismakingsgesprek
  • helpt bij het aanvragen van een regeling
  • kent belangrijke wet- en regelgeving
  • kent de voorzieningen in jouw buurt
  • is onafhankelijk en gaat uit van jouw belang
  • is voor alle leeftijden
  • biedt geen zorg of langdurige hulp

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Wil je iets bespreken, maar vind je het lastig om dat met ons te doen? Dan kun je altijd terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp, kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon om hulp vragen. De vertrouwenspersoon is er om jou te begeleiden en te ondersteunen. Want er kunnen allerlei vragen zijn waar je graag een duidelijk antwoord op wilt hebben.

Je kunt contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon via www.akj.nl.