Categorieën
Nieuws

Afgelopen vrijdag, op 1 juli, vierden we onze 1e verjaardag! Dank voor het mooie jaar. We zien veel mooie ontwikkelingen en merken dat we steeds meer vanuit verbinding kunnen werken. Met het gezin, maar ook met partners. Onze 1e verjaardag is een mooie gelegenheid om ons 1e jaarverslag te delen. Het jaarverslag van 2021. Het jaarverslag van het jaar dat in het teken stond van samen bouwen.

2021: het jaar van samen bouwen

2021 was voor ons in allerlei opzichten een enerverend en spannend jaar. Met focus op voorbereiden, van start gaan, ontwikkelen en vernieuwen. We kijken met een positieve blik terug op een spannende en dynamische periode vol uitdagingen. Er is door veel mensen bevlogen, energiek en deskundig ‘gebouwd’ aan onze mooie organisatie. We mogen trots zijn op wat we hebben gerealiseerd en natuurlijk zijn we er ons van bewust dat er nog heel veel te doen is. Met veel vertrouwen kijken we uit naar de verdere doorontwikkeling. We bedanken iedereen die deze belangrijke stappen samen met ons heeft gezet: collega’s, Raad van Toezicht, samenwerkingspartners en de medewerkers van de Gemeente Nijmegen. Benieuwd naar ons jaarverslag? Je leest het hier.

Op naar de toekomst

Zoals je al hebt kunnen lezen in het artikel over het vertrek van Rietje, de nieuwe rol van Marlies en de komst van Mirjam hebben we ook voor de komende jaren belangrijke plannen. Met Marlies als nieuwe bestuurder blijven we onze huidige koers varen. Marlies vertelt: ‘We blijven investeren in het samen optrekken met partners vanuit verbinding, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Zodat we steeds meer naast elkaar werken en niet na elkaar. Samenwerken gaat het makkelijkst als je elkaar kent en niet eerst allerlei ingewikkelde processen moet doorlopen. Daar willen we ons dan ook op focussen. Hoe kunnen we gewoon in de wijk makkelijk op elkaar aansluiten? En hoe beperken we ingewikkelde administratieve processen? Zo kunnen we steeds meer van onze tijd besteden aan het helpen van gezinnen en het zoeken naar oplossingen die het beste bij de situatie passen, zo veel mogelijk in de normale, eigen omgeving.’ Mirjam vult aan: ‘Daarbij kan het helpen om ook te kijken naar data, om met elkaar aan de juiste knoppen te draaien. Wat zie je nou in de cijfers en hoe kun je dat op de juiste manier betekenis geven? Een gevaar is om te snel verbanden te leggen die eigenlijk niet kloppen. Hoe voorkom je dat? Door cijfers goed te duiden, kunnen we betekenis geven aan wat we doen en kunnen we stappen zetten in ons gezamenlijke doel.’