Categorieën
Nieuws

Vanaf 1 september 2022 neemt Marlies Kennis, nu directeur bij OIDOS, de functie van bestuurder over van Rietje Compiet. Rietje gaat, na meer dan 40 jaar actief te zijn geweest in het sociaal domein, met welverdiend pensioen. Op 1 september start Mirjam Otten als nieuwe directeur van OIDOS. Rietje, Marlies en Mirjam nemen jullie graag mee in de aanstaande veranderingen! Ook Jan-Kees Helderman doet een woordje namens de Raad van Toezicht.

Tijd voor andere dingen

Rietje: ‘Zoals veel mensen al weten, ga ik op 1 september stoppen met mijn werk bij OIDOS. In de afgelopen 2 jaar ben ik intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en vormgeving van OIDOS en de Buurtteams Jeugd en Gezin. Nu de basis van OIDOS en de Buurtteams Jeugd en Gezin staat, is het voor mij tijd voor andere dingen. Mensen die mij kennen, weten dat stilzitten niet bij me past. Zo ga ik binnenkort een aantal weken naar Madrid om Spaans te leren, ga ik zeker door met mijn werk als coördinerend voorzitter van de urgentiecommissie woningtoewijziging en ga ik mijn opgedane ervaring inzetten om anderen te ondersteunen. En natuurlijk ga ik ook volop genieten van de vrijheid en vrije tijd die komen gaat. Ik wens OIDOS, de Buurtteams en alle samenwerkingspartners alle goeds voor de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat jullie samen van grote betekenis voor inwoners zullen zijn en blijven.’

Onze koers de komende jaren

Marlies: ‘Samen met Rietje en andere collega’s hebben we de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het opbouwen van OIDOS als organisatie. Vanuit onze visie hebben we flink invulling gegeven aan basishulp in Nijmegen. Die koers ben ik als bestuurder van plan om de komende jaren zeker verder door te zetten. Dat betekent dat we ons blijven doorontwikkelen aan de hand van de uitgangspunten:

  • Jij en je gezin staan altijd centraal
  • We staan naast je en we zijn dichtbij
  • We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden
  • We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder

Samen met gezinnen én met partners

‘We blijven investeren in het samen optrekken met partners  vanuit verbinding, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Zodat we steeds meer naast elkaar werken en niet na elkaar. Samenwerken gaat het makkelijkst als je elkaar kent en niet eerst allerlei ingewikkelde processen moet doorlopen. Daar willen we ons dan ook op focussen. Hoe kunnen we gewoon in de wijk makkelijk op elkaar aansluiten? En hoe beperken we ingewikkelde administratieve processen? Zo kunnen we steeds meer van onze tijd besteden aan het helpen van gezinnen en het zoeken naar oplossingen die het beste bij de situatie passen, zo veel mogelijk in de normale, eigen omgeving.’

Mirjam: ‘Daarbij kan het helpen om ook te kijken naar data, om met elkaar aan de juiste knoppen te draaien. Wat zie je nou in de cijfers en hoe kun je dat op de juiste manier betekenis geven? Een gevaar is om te snel verbanden te leggen die eigenlijk niet kloppen. Hoe voorkom je dat? Door cijfers goed te duiden, kunnen we betekenis geven aan wat we doen en kunnen we stappen zetten in ons gezamenlijke doel.’

Opvolging

De Raad van Toezicht is blij met de opvolging van Rietje door Marlies. Jan-Kees: ‘Het komt voor ons niet als een verrassing dat Rietje met pensioen gaat. We zijn heel blij met alles wat ze heeft gedaan en betekend. We zijn ook blij met Marlies als nieuwe bestuurder. Daardoor kan OIDOS dezelfde koers blijven varen. Ook zien we de komst van Mirjam als een belangrijke versterking van de organisatie. We hebben alle vertrouwen in de toekomst.’

Over Marlies

Ik kom uit Brabant en dat blijft er toch altijd een beetje in zitten. Toen ik in Amsterdam studeerde kon ik niet wennen aan het ‘geen rondje geven’. Ik was een van de eersten in het dorp en in de familie die ging studeren. Dat voelt alsof ik echt ontzettend geluk heb gehad, ik besef ook altijd dat niet iedereen zo’n mazzel heeft om die kansen te krijgen. Mijn thuissituatie is inmiddels best wel ongecompliceerd. De kinderen zijn (bijna) het huis uit en ik heb een man en hond. Maar ik begon als alleenstaande moeder en ik kan nog steeds heel goed invoelen hoe pittig dat was. Mijn achtergrond heeft me wel gevormd. Omdat ik zelf zoveel kansen heb gehad, in een omgeving waarin dat niet perse gangbaar was, heb ik altijd een verantwoordelijkheid gevoeld om me ook voor anderen in te zetten.

Ik heb in en voor het onderwijs gewerkt en in en voor de zorg. Altijd met het doel om iedereen de kans te geven zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat deed ik op verschillende plekken: als leerkracht op de lerarenopleiding – toen ik lesmateriaal ontwikkelde voor o.a. Heineken en de islamitische slagersopleiding, als coördinator gelijke kansen in de regio Midden-Holland en als strateeg bij de gemeente Utrecht. In Utrecht stond ik aan de start van de transformatie Jeugdzorg en de start van de buurtteams. Ook landelijk was ik actief berokken bij de transformatie, onder andere vanuit de samenwerking met de inspecties.

Uiteindelijk is het voor mij het belangrijkst dat kinderen (en hun gezinnen) gezien worden en zich goed kunnen ontwikkelen, waarbij anders zijn als iets moois gezien kan worden en niet als iets dat ‘gerepareerd’ moet worden. Echt ruimte aan anders zijn, geven we alleen als we het voor alle kinderen mogelijk maken zich in hun dagelijkse omgeving ‘gewoon’ te kunnen ontwikkelen.

Over Mirjam

Werk is een passie voor mij, ik houd van werken. Mijn grootste drive zit in het werken in de jeugdhulp. Zodat ik iets kan betekenen voor kinderen. Nu zie je dat best veel kinderen in de hulpverlening lang in de hulpverlening blijven, met alle complexiteiten van dien. Ik denk dat dat anders kan. We zouden écht van toegevoegde waarde zijn als we er met elkaar voor zorgen dat er minder kinderen terecht komen in zwaardere varianten van jeugdhulp. Als we hen kunnen helpen voordat problemen groeien.

Ik heb veel ervaring in het sociaal domein. Ik ben opgeleid tot pedagoog en heb altijd in de hulpverlening gewerkt. Eerst residentieel en ambulant. Daarna als teamleider in de pleegzorg, in de therapeutische gezinsverpleging. Vervolgens heb ik in ambulante jeugdhulp en spoedhulp gewerkt. Net voor de decentralisatie werkte ik als projectleider integrale aanpak zwerfjongeren in Arnhem en daarna als teamleider-bestuurder bij de sociale wijkteams in Arnhem. Ik heb niet alleen ervaring in hulpverlening, maar zeker de laatste 10 jaar ook veel ervaring opgedaan op gemeentelijk vlak in het sociaal domein.

Voor mij is verbinding essentieel. Daar ligt dan ook mijn kracht. In het verbinden en samenwerken aan een hoger doel. Daar zie ik dan ook mijn toegevoegde waarde, samen met mijn brede ervaring in het sociaal domein.