Klachten en bezwaren

Ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je een klacht of bezwaar indienen.
Het is belangrijk om te weten dat er verschil zit tussen een klacht en een
bezwaar. Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. Je kunt een bepaalde
beschikking wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan
kun je een bezwaar maken. Een klacht gaat over hoe je hebt ervaren dat je
behandeld bent door ons. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van het
Buurtteam of de manier waarop we jou ondersteuning bieden.

Bezwaar indienen

Wil je bezwaar maken tegen een besluit? Dat kun je binnen zes weken na het
besluit doen via de website van de gemeente Nijmegen.

Klacht indienen

Onze gezinswerkers doen hun best om je zo goed mogelijk te helpen. Maar
het kan voorkomen dat je iets als onjuist of onterecht ervaart. We vinden het
belangrijk dat je dat bij ons bespreekbaar kunt maken. Zodat we kunnen leren
van wat er niet goed gaat en we onze ondersteuning kunnen verbeteren. Ben
je ontevreden of heb je een klacht? Dan kun je onderstaande stappen
doorlopen. Onze uitgebreide klachtenregeling lees je hier: Klachtenregeling Buurtteams Jeugd en Gezin. En hier vind je de
officiële klachtenregeling van de Onafhankelijke Klachtencommissie: Klachtenregeling OKC

Stap 1: In gesprek met ons

Geef bij jouw gezinswerker of diens leidinggevende aan dat je ontevreden
bent of een klacht hebt. De gezinswerker of de leidinggevende gaat dan met
jou in gesprek. Samen onderzoeken jullie wat er aan de hand is en kijken jullie
of jullie er samen uitkomen. Vind je het spannend om jouw klacht in te dienen
bij jouw gezinswerker? Dan kun je ook mailen
naar klachten@buurtteamsjeugdengezin.nl. We pakken jouw klacht dan op
met de leidinggevende van degene over wie jouw klacht gaat.

Stap 2: Naar de onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Is jouw klacht nog niet opgelost? Dan kun je contact opnemen met de
onafhankelijke klachtenbemiddelaar van het Adviespunt Zorgbelang. De
klachtenbemiddelaar luistert, geeft geen oordeel en gaat vertrouwelijk om met
jouw klacht. De klachtenbemiddelaar bespreekt dan met jou en met ons wat er
aan de hand is, kijkt naar wat de verschillende belangen zijn en probeert met
ons samen tot een oplossing te komen.

Wil je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar? Dat kan
via 088 – 929 40 02 of secretariaat@onafhankelijkeklachtencommissie.nl.

Stap 3: Naar de Onafhankelijke Klachtencommissie

Zijn we er niet uitgekomen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar? Dan
kun je zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één jaar na de aanleiding, een klacht
indienen bij de Onafhankelijke Klachtencommissie. De onafhankelijke
klachtenbemiddelaar kan je daarbij ondersteunen. Je moet de klacht dan
schriftelijk aandienen. Daarna krijg je binnen 10 werkdagen een bevestiging
van de ontvangst van de klacht, met meer informatie over de verdere
procedure. De klachtencommissie brengt ook degene over wie je een klacht
hebt ingediend en onze bestuurder op de hoogte van de klacht en de verdere
procedure.
Wil je jouw klacht indienen bij de Onafhankelijke Klachtencommissie? Neem
dan contact op met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

Hoe ziet de onafhankelijke klachtencommissie eruit?

De Onafhankelijke Klachtencommissie bestaat uit 3 tot 5 leden, waarvan één
voorzitter. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij ons en
worden benoemd door Zorgbelang Inclusief.