Onderwerpen

Het maakt ons niet uit waar je tegenaan loopt. Je kunt altijd bij ons terecht. Voor kleine vragen, of voor grote problemen. Je staat er niet alleen voor. Buurtteams Jeugd & Gezin Nijmegen helpt je verder.

Opvoeden & opgroeien

Opvoeden en opgroeien gaat vaak met vallen en opstaan. Maar merk je dat je echt ergens op vastloopt of ergens niet uitkomt? Wacht niet te lang met het zoeken van hulp. Zo voorkom je dat problemen groter worden dan nodig is. 

We kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende situaties:

 • Je kind wordt gepest en je weet niet hoe je dat kunt stoppen
 • Je kind heeft gedragsproblemen of is vaak boos
 • Je kind ontwikkelt zich anders dan andere kinderen
 • Je merkt dat je kind zich ongelukkig voelt en je weet niet wat je eraan kunt doen
 • Je gaat als ouders uit elkaar en hierdoor ontstaan spanningen in het gezin of je merkt dat je kind eronder lijdt

Wonen

Een fijn thuis hebben is voor iedereen belangrijk, maar is niet altijd zeker. Ervaar je onrust op het gebied van wonen? We denken graag met je mee over een oplossing.

We kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende situaties:

 • Je ervaart overlast van je buren of in de buurt
 • Je hebt een huurachterstand en je komt er zelf niet uit
 • Het lukt je niet om het huishouden te draaien

Onderwijs & opvang

Ontwikkelt jouw kind zich thuis en op school of op de kinderopvang anders dan andere kinderen? Of heeft jouw kind een extra ondersteuningsvraag die niet schoolgerelateerd is? We zoeken en vormen samen met jou, je kind en de school/ kinderopvang een veilige omgeving, waarin jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

We werken samen met school en kinderopvang:

 • bij vragen over de ontwikkeling van jouw kind
 • bij het onderzoeken of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft
 • als jouw kind extra ondersteuning of aandacht nodig heeft

Bij vragen over onderwijs en opvang werken we samen met Stromenland en Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en de Werkgroep Kinderopvang-Buurtteams (vertegenwoordigd door verschillende Nijmeegse Kinderopvangorganisaties).

Werken & Geld

Heb je geldzorgen, ben je je baan kwijt of is er iets anders veranderd in jouw financiële situatie en heeft dat invloed op jou en je gezin? Dat kan best spannend of stressvol zijn. We zijn er voor je. Voor een luisterend oor en voor advies.

We kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende situaties:

 • Je kunt moeilijk rondkomen en je gezin onderhouden
 • Je bent je baan verloren, maar kunt geen nieuwe vinden
 • Je ligt in scheiding en je partner was kostwinner
 • Je vindt het lastig om overzicht te houden in je inkomsten en uitgaven
 • Je twijfelt of je recht hebt op toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget

Als je extra deskundige ondersteuning nodig hebt, schakelen we vaak hulp in van een Stip of van Financieel Experts in de Wijk.

(Weer) meedoen

Heb je een ziekte of beperking, of zit je niet goed in je vel? En vind je het lastig om te blijven meedoen in de maatschappij? Dan kan het zijn dat je je eenzaam voelt, of anders voelt dan anderen. Weet dat je er niet alleen voor staat. 

We kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • Het maken van nieuwe contacten
 • Het vinden van een maatje of vrijwilligerswerk
 • Het vinden van een prettige of zinvolle invulling van je dag

Om je te helpen meedoen werken we samen met Stip en Bindkracht10.

Huiselijk Geweld

Thuis hoor je je veilig te voelen en zou je niet bang hoeven zijn. Kan dat niet meer, door je eigen gedrag of door het gedrag van iemand anders thuis? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp van ons in te schakelen. Dat kan al heel onopvallend, zonder dat iemand het doorheeft. Je kunt ook contact met ons opnemen als je huiselijk geweld vermoedt bij buurtgenoten.

We kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • het bespreekbaar maken van de situatie
 • het zoeken van contact met lotgenoten
 • het in veiligheid brengen van jou en je gezin

Bij situaties rondom huiselijk geweld werken we vaak samen met Veilig Thuis.