Formulieren

Op deze pagina vind je de formulieren die je mogelijk nodig hebt bij het aanvragen van onze ondersteuning.

Formulier voortzetting Wmo / Jeugdhulp

Maak je momenteel gebruik van één of meerdere voorzieningen vanuit de Wmo en/of Jeugdhulp in de gemeente Nijmegen? En wil je voortzetting van deze voorziening(en)? Vul dan dit formulier in.

Toestemmingsformulier opvragen dossier Sociaal Wijkteam

Heb je eerder ondersteuning gekregen van het Sociaal Wijkteam of Sterker? Dan heeft Sterker een dossier over jou. Om je nu de beste hulp te kunnen bieden, en te voorkomen dat je jouw verhaal nog een keer moet vertellen, willen wij, Buurtteams Jeugd en Gezin, de gegevens uit je dossier opvragen. Via dit formulier kun je daarvoor toestemming geven.