Aanvullende hulp

Krijg je aanvullende hulp en loopt dit bijna af? We helpen je kijken wat er nodig is!

Aanvullende hulp

Krijg je op dit moment aanvullende hulp (specialistische zorg) maar zijn de zorgen nog niet voldoende afgenomen? Neem dan minimaal 8 weken voordat deze hulp eindigt contact op met je betrokken gezinswerker.

Krijg je wel een aanvullende hulp maar heb je nog geen betrokken gezinswerker, of weet je niet wie je gezinswerker is? Neem dan contact op met het Buurtteam in jouw wijk.

Dan plannen we een afspraak om samen te onderzoeken wat er nog nodig is om je doelen te bereiken.