Categorieën
Nieuws

Afgelopen vrijdag, op 1 juli, vierden we onze 1e verjaardag! Dank voor het mooie jaar. We zien veel mooie ontwikkelingen en merken dat we steeds meer vanuit verbinding kunnen werken. Met het gezin, maar ook met partners. Onze 1e verjaardag is een mooie gelegenheid om ons 1e jaarverslag te delen. Het jaarverslag van 2021. Het jaarverslag van het jaar dat in het teken stond van samen bouwen.

2021: het jaar van samen bouwen

2021 was voor ons in allerlei opzichten een enerverend en spannend jaar. Met focus op voorbereiden, van start gaan, ontwikkelen en vernieuwen. We kijken met een positieve blik terug op een spannende en dynamische periode vol uitdagingen. Er is door veel mensen bevlogen, energiek en deskundig ‘gebouwd’ aan onze mooie organisatie. We mogen trots zijn op wat we hebben gerealiseerd en natuurlijk zijn we er ons van bewust dat er nog heel veel te doen is. Met veel vertrouwen kijken we uit naar de verdere doorontwikkeling. We bedanken iedereen die deze belangrijke stappen samen met ons heeft gezet: collega’s, Raad van Toezicht, samenwerkingspartners en de medewerkers van de Gemeente Nijmegen. Benieuwd naar ons jaarverslag? Je leest het hier.

Op naar de toekomst

Zoals je al hebt kunnen lezen in het artikel over het vertrek van Rietje, de nieuwe rol van Marlies en de komst van Mirjam hebben we ook voor de komende jaren belangrijke plannen. Met Marlies als nieuwe bestuurder blijven we onze huidige koers varen. Marlies vertelt: ‘We blijven investeren in het samen optrekken met partners vanuit verbinding, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Zodat we steeds meer naast elkaar werken en niet na elkaar. Samenwerken gaat het makkelijkst als je elkaar kent en niet eerst allerlei ingewikkelde processen moet doorlopen. Daar willen we ons dan ook op focussen. Hoe kunnen we gewoon in de wijk makkelijk op elkaar aansluiten? En hoe beperken we ingewikkelde administratieve processen? Zo kunnen we steeds meer van onze tijd besteden aan het helpen van gezinnen en het zoeken naar oplossingen die het beste bij de situatie passen, zo veel mogelijk in de normale, eigen omgeving.’ Mirjam vult aan: ‘Daarbij kan het helpen om ook te kijken naar data, om met elkaar aan de juiste knoppen te draaien. Wat zie je nou in de cijfers en hoe kun je dat op de juiste manier betekenis geven? Een gevaar is om te snel verbanden te leggen die eigenlijk niet kloppen. Hoe voorkom je dat? Door cijfers goed te duiden, kunnen we betekenis geven aan wat we doen en kunnen we stappen zetten in ons gezamenlijke doel.’

Categorieën
Nieuws

Vanaf 1 september 2022 neemt Marlies Kennis, nu directeur bij OIDOS, de functie van bestuurder over van Rietje Compiet. Rietje gaat, na meer dan 40 jaar actief te zijn geweest in het sociaal domein, met welverdiend pensioen. Op 1 september start Mirjam Otten als nieuwe directeur van OIDOS. Rietje, Marlies en Mirjam nemen jullie graag mee in de aanstaande veranderingen! Ook Jan-Kees Helderman doet een woordje namens de Raad van Toezicht.

Tijd voor andere dingen

Rietje: ‘Zoals veel mensen al weten, ga ik op 1 september stoppen met mijn werk bij OIDOS. In de afgelopen 2 jaar ben ik intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en vormgeving van OIDOS en de Buurtteams Jeugd en Gezin. Nu de basis van OIDOS en de Buurtteams Jeugd en Gezin staat, is het voor mij tijd voor andere dingen. Mensen die mij kennen, weten dat stilzitten niet bij me past. Zo ga ik binnenkort een aantal weken naar Madrid om Spaans te leren, ga ik zeker door met mijn werk als coördinerend voorzitter van de urgentiecommissie woningtoewijziging en ga ik mijn opgedane ervaring inzetten om anderen te ondersteunen. En natuurlijk ga ik ook volop genieten van de vrijheid en vrije tijd die komen gaat. Ik wens OIDOS, de Buurtteams en alle samenwerkingspartners alle goeds voor de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat jullie samen van grote betekenis voor inwoners zullen zijn en blijven.’

Onze koers de komende jaren

Marlies: ‘Samen met Rietje en andere collega’s hebben we de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het opbouwen van OIDOS als organisatie. Vanuit onze visie hebben we flink invulling gegeven aan basishulp in Nijmegen. Die koers ben ik als bestuurder van plan om de komende jaren zeker verder door te zetten. Dat betekent dat we ons blijven doorontwikkelen aan de hand van de uitgangspunten:

  • Jij en je gezin staan altijd centraal
  • We staan naast je en we zijn dichtbij
  • We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden
  • We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder

Samen met gezinnen én met partners

‘We blijven investeren in het samen optrekken met partners  vanuit verbinding, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Zodat we steeds meer naast elkaar werken en niet na elkaar. Samenwerken gaat het makkelijkst als je elkaar kent en niet eerst allerlei ingewikkelde processen moet doorlopen. Daar willen we ons dan ook op focussen. Hoe kunnen we gewoon in de wijk makkelijk op elkaar aansluiten? En hoe beperken we ingewikkelde administratieve processen? Zo kunnen we steeds meer van onze tijd besteden aan het helpen van gezinnen en het zoeken naar oplossingen die het beste bij de situatie passen, zo veel mogelijk in de normale, eigen omgeving.’

Mirjam: ‘Daarbij kan het helpen om ook te kijken naar data, om met elkaar aan de juiste knoppen te draaien. Wat zie je nou in de cijfers en hoe kun je dat op de juiste manier betekenis geven? Een gevaar is om te snel verbanden te leggen die eigenlijk niet kloppen. Hoe voorkom je dat? Door cijfers goed te duiden, kunnen we betekenis geven aan wat we doen en kunnen we stappen zetten in ons gezamenlijke doel.’

Opvolging

De Raad van Toezicht is blij met de opvolging van Rietje door Marlies. Jan-Kees: ‘Het komt voor ons niet als een verrassing dat Rietje met pensioen gaat. We zijn heel blij met alles wat ze heeft gedaan en betekend. We zijn ook blij met Marlies als nieuwe bestuurder. Daardoor kan OIDOS dezelfde koers blijven varen. Ook zien we de komst van Mirjam als een belangrijke versterking van de organisatie. We hebben alle vertrouwen in de toekomst.’

Over Marlies

Ik kom uit Brabant en dat blijft er toch altijd een beetje in zitten. Toen ik in Amsterdam studeerde kon ik niet wennen aan het ‘geen rondje geven’. Ik was een van de eersten in het dorp en in de familie die ging studeren. Dat voelt alsof ik echt ontzettend geluk heb gehad, ik besef ook altijd dat niet iedereen zo’n mazzel heeft om die kansen te krijgen. Mijn thuissituatie is inmiddels best wel ongecompliceerd. De kinderen zijn (bijna) het huis uit en ik heb een man en hond. Maar ik begon als alleenstaande moeder en ik kan nog steeds heel goed invoelen hoe pittig dat was. Mijn achtergrond heeft me wel gevormd. Omdat ik zelf zoveel kansen heb gehad, in een omgeving waarin dat niet perse gangbaar was, heb ik altijd een verantwoordelijkheid gevoeld om me ook voor anderen in te zetten.

Ik heb in en voor het onderwijs gewerkt en in en voor de zorg. Altijd met het doel om iedereen de kans te geven zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat deed ik op verschillende plekken: als leerkracht op de lerarenopleiding – toen ik lesmateriaal ontwikkelde voor o.a. Heineken en de islamitische slagersopleiding, als coördinator gelijke kansen in de regio Midden-Holland en als strateeg bij de gemeente Utrecht. In Utrecht stond ik aan de start van de transformatie Jeugdzorg en de start van de buurtteams. Ook landelijk was ik actief berokken bij de transformatie, onder andere vanuit de samenwerking met de inspecties.

Uiteindelijk is het voor mij het belangrijkst dat kinderen (en hun gezinnen) gezien worden en zich goed kunnen ontwikkelen, waarbij anders zijn als iets moois gezien kan worden en niet als iets dat ‘gerepareerd’ moet worden. Echt ruimte aan anders zijn, geven we alleen als we het voor alle kinderen mogelijk maken zich in hun dagelijkse omgeving ‘gewoon’ te kunnen ontwikkelen.

Over Mirjam

Werk is een passie voor mij, ik houd van werken. Mijn grootste drive zit in het werken in de jeugdhulp. Zodat ik iets kan betekenen voor kinderen. Nu zie je dat best veel kinderen in de hulpverlening lang in de hulpverlening blijven, met alle complexiteiten van dien. Ik denk dat dat anders kan. We zouden écht van toegevoegde waarde zijn als we er met elkaar voor zorgen dat er minder kinderen terecht komen in zwaardere varianten van jeugdhulp. Als we hen kunnen helpen voordat problemen groeien.

Ik heb veel ervaring in het sociaal domein. Ik ben opgeleid tot pedagoog en heb altijd in de hulpverlening gewerkt. Eerst residentieel en ambulant. Daarna als teamleider in de pleegzorg, in de therapeutische gezinsverpleging. Vervolgens heb ik in ambulante jeugdhulp en spoedhulp gewerkt. Net voor de decentralisatie werkte ik als projectleider integrale aanpak zwerfjongeren in Arnhem en daarna als teamleider-bestuurder bij de sociale wijkteams in Arnhem. Ik heb niet alleen ervaring in hulpverlening, maar zeker de laatste 10 jaar ook veel ervaring opgedaan op gemeentelijk vlak in het sociaal domein.

Voor mij is verbinding essentieel. Daar ligt dan ook mijn kracht. In het verbinden en samenwerken aan een hoger doel. Daar zie ik dan ook mijn toegevoegde waarde, samen met mijn brede ervaring in het sociaal domein.

Categorieën
Nieuws

Gisteren bracht Grete Visser – wethouder onderwijs, welzijn en zorg – een bezoek aan ons Buurtteam in Lindenholt. Ze kwam een kop koffie drinken met Kim, Lorna, Richard, Marlies en Rietje. We hebben bijgepraat over hoe het nu, een half jaar na de start van de Buurtteams Jeugd en Gezin, gaat. De conclusie? Het gaat best wel goed! Natuurlijk loopt nog niet altijd alles even soepel, maar dat is ook logisch na zo’n grote verandering. We vertellen je er graag meer over!

Wat gaat er goed?
Een van de eerste vragen van Grete was: hoe is het nou om voor de Buurtteams Jeugd en Gezin te werken? Kim en Lorna vertelden dat ze het fijn vinden dat de Buurtteams er zijn en dat er nu steeds meer ruimte komt om gezinnen écht zelf bij te staan en te ondersteunen. Ze merken dat ze zelf meer betrokken kunnen zijn bij de gezinnen en met ouders en jongeren kunnen meedenken over een passende oplossing voor de problemen die er zijn. Over het algemeen kan hulpverlening best ingewikkeld zijn, maar Kim en Lorna merken dat ze daar goede gesprekken over kunnen voeren en dat door goed samen te werken met andere organisaties de hulp voor gezinnen ook steeds beter wordt. En wat Kim en Lorna ook heel waardevol vinden, is dat alles wat er gebeurt altijd met medeweten van het gezin is. Daardoor blijven ouders en jongeren zelf eigenaar van hun situatie.

Wat is er nog lastig?
Natuurlijk gaat nog niet altijd alles goed, dus Grete was ook benieuwd wat er nog lastig is. Ons antwoord: het is soms moeilijk dat er nog wachtlijsten zijn. Natuurlijk worden die steeds wat korter, maar ze zijn nog niet weg. Daardoor kan het soms iets langer duren voordat iemand hulp krijgt. We hebben wel nieuwe collega’s aangenomen, maar die moeten we nog inwerken en dat kost ook tijd. Maar we hebben wel het gevoel dat we de goede kant op gaan. En door goed samen te werken met andere organisaties zoals Bindkracht, huisartsen, scholen en kinderopvang, kunnen we soms al eerder meekijken, waardoor we problemen dan al kunnen oplossen voordat ze groter worden.

Over het algemeen gaat het dus eigenlijk best goed en kunnen we ook echt werken volgens onze uitgangspunten. En als we dat kunnen blijven doen, kunnen we de basishulp in Nijmegen écht een stukje beter maken!

Onze uitgangspunten

  • We staan naast je en we zijn dichtbij
  • We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden
  • We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder
  • Jij en je gezin staan altijd centraal
Categorieën
Nieuws

Heb je hulp, zorg of steun nodig, maar weet je niet precies van wie? Vanaf 1 januari 2022 kun je terecht op de nieuwe website vraaghulpnijmegen.nl. Vraaghulp wijst je de weg naar de juiste organisatie in de buurt, die in opdracht van de gemeente zorg, hulp en ondersteuning aanbiedt.

Zes organisaties onderdeel van Vraaghulp

De 6 Nijmeegse organisaties die je op Vraaghulp kunt vinden, zijn de Buurtteams Jeugd & Gezin en Buurtteams Volwassenen, de Ouderenadviseurs van Sterker, de Financieel Experts in de Wijk, de Stips van Bindkracht10 en de gemeentelijke Wmo-consulenten.

Buurtteams Jeugd en Gezin zijn er voor kinderen, jongeren én ouders van kinderen tot 18 jaar. Je kunt bij de Buurtteams Jeugd en Gezin terecht als je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uitkomt. En als dat invloed heeft op jou of je gezin. Denk aan allerlei vragen over opvoeden of opgroeien, werk, school, kinderopvang, leven met een beperking, financiële problemen, relatieproblemen of een scheiding.

Buurtteams Volwassenen zijn er voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar (zonder thuiswonende kinderen). Je kunt er terecht met vragen en problemen in het dagelijks leven, waar je zelf niet uitkomt. Soms spelen er verschillende grote problemen naast en door elkaar. Bijvoorbeeld financiële problemen, relatie-, gezondheids- en/of psychische problemen. Genoeg redenen waarom het even niet lekker loopt in je leven. Dan kun je terecht bij een van de Buurtteams.

Ouderenadviseurs zijn er voor ouderen vanaf 65 jaar met vragen over het huishouden, hulp in het dagelijks leven, vervoer, eenzaamheid, mantelzorg, vrijetijdsbesteding of zelfstandig thuis blijven wonen.

Financieel Experts in de Wijk zijn er voor iedereen met geldvragen, geldzorgen of schulden. De financieel expert geeft advies over wat er mogelijk is en wat past bij jouw situatie. Samen bepaal je hoe het verder gaat en welke hulp je krijgt.

De Stip blijft het vertrouwde adres in de wijk voor informatie, advies en ontmoeting. Bijvoorbeeld als je de buurt wilt leren kennen, een leuke activiteit zoekt, of burenhulp nodig hebt. Of als je vrijwilligerswerk zoekt, of iets wilt organiseren. De Stip kan ook helpen bij het lezen van een brief, het invullen van een formulier of het aanvragen van een regeling.

Wmo-consulenten van de gemeente zijn er voor vragen over hulp bij het huishouden. Ook kun je er terecht als je hulpmiddelen nodig hebt voor in huis of om je te verplaatsen, zoals een rolstoel, scootmobiel, traplift of vervoer.

Dicht bij jou

Deze organisaties vervangen samen het werk dat eerder gedaan werd vanuit de Sociale Wijkteams. Zorg en hulp zijn nu nog meer dichtbij georganiseerd in de buurt, met minder bureaucratie en wachttijden. Wie hulp nodig heeft, vindt via Vraaghulp direct de weg naar wie hem verder kan helpen. Deskundige medewerkers denken met inwoners mee bij alle soorten vragen. Zij bieden ook zelf de benodigde begeleiding en ondersteuning, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. Bij maatwerk, een klein deel van zorg die zij niet zelf kunnen leveren, wordt een zorgaanbieder met expertise ingezet.

Hulp voor iedereen

Je kunt zowel met een kleine vraag als met een groot probleem terecht bij deze organisaties. Je kunt gelijk contact opnemen met de juiste organisatie, maar als je niet weet waar je moet zijn, kun je kijken op Vraaghulp.

Categorieën
Nieuws

Vind jij ook dat elk kind in onze stad veilig en onbekommerd moet kunnen opgroeien? En wil jij met jouw kennis en ervaring doen wat nodig is om gezinnen in Nijmegen daarbij te ondersteunen? Dan hebben wij een mooie vacature voor je!
Kijk snel voor meer informatie.

Categorieën
Nieuws

Vacature Ambulant gezinswerker

Vind jij ook dat elk kind in onze stad veilig en onbekommerd moet kunnen opgroeien? En wil jij met jouw kennis en ervaring doen wat nodig is om gezinnen in Nijmegen daarbij te ondersteunen? Kom dan onze Buurtteams versterken!

Kijk snel voor meer informatie!

Categorieën
Nieuws

Wil jij meedenken en meepraten over onze gezinsraad?

Bij Buurtteams Jeugd en Gezin vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van de gezinnen en jongeren die we begeleiden. Niet alleen als het gaat om je eigen situatie, maar juist ook over hoe we onze begeleiding organiseren.
Daarom zijn we begonnen met de voorbereiding van een gezinsraad.
Wil je hierover meedenken en meepraten?  Stuur dan een mail naar: gezinsraad@buurtteamsjeugdengezin.nl.

Categorieën
Nieuws

Buurtteams Jeugd en Gezin op 1 juli van start

Op 1 juli vanaf 14:00 uur gaan de Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen van start. Vanaf dan nemen de Buurtteams Jeugd en Gezin een deel van de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam over.  
Voor ondersteuning kunnen ouders, jongeren en kinderen terecht bij het Buurtteam Jeugd en Gezin in het stadsdeel waar zij wonen, als er dingen spelen waar ze zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld bij pesten, eenzaamheid, een scheiding, huiselijk geweld, geldproblemen of voor hulp bij opvoeden.

Direct en dichtbij

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe Buurtteams is: naast en dichtbij gezinnen staan. Er zijn acht Buurtteams, verspreid over de verschillende stadsdelen van Nijmegen. Bestuurder Rietje Compiet: “We bieden zo direct mogelijk de ondersteuning die nodig is. Gezinnen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Buurtteam in hun eigen stadsdeel. Dan volgt een kennismakingsgesprek en daarna wordt meteen hulp geboden. We denken dat er op die manier minder doorverwijzing nodig is en we kunnen bijdragen aan een blijvende verbetering in de directe leefomgeving van gezinnen.”

Eén vaste gezinswerker

De Buurtteams werken vanuit de visie één gezin, één plan. Wie ondersteuning krijgt van het Buurtteam Jeugd en Gezin, krijgt een vaste contactpersoon. Op deze manier weet één professional  wat er speelt en hoeft het gezin zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. Ook wanneer extra hulp nodig is vanuit een andere organisatie zorgt de gezinswerker dat alle ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is. Richard Dijkema, teamleider van het Buurtteam in Lindenholt, is blij met de werkwijze van de Buurtteams: “Met deze aanpak staan we echt naast onze gezinnen. We blijven betrokken gedurende het hele traject. Dat maakt ons werk leuk. Maar ik denk vooral dat we kinderen, jongeren en hun ouders hiermee duurzaam verder kunnen helpen.”

OIDOS

De medewerkers van Buurtteams Jeugd en Gezin zijn in dienst bij OIDOS. OIDOS staat voor Opgroeien In De Oudste Stad en is de organisatie achter de Buurtteams.