Categorieën
Nieuws

Gisteren bracht Grete Visser – wethouder onderwijs, welzijn en zorg – een bezoek aan ons Buurtteam in Lindenholt. Ze kwam een kop koffie drinken met Kim, Lorna, Richard, Marlies en Rietje. We hebben bijgepraat over hoe het nu, een half jaar na de start van de Buurtteams Jeugd en Gezin, gaat. De conclusie? Het gaat best wel goed! Natuurlijk loopt nog niet altijd alles even soepel, maar dat is ook logisch na zo’n grote verandering. We vertellen je er graag meer over!

Wat gaat er goed?
Een van de eerste vragen van Grete was: hoe is het nou om voor de Buurtteams Jeugd en Gezin te werken? Kim en Lorna vertelden dat ze het fijn vinden dat de Buurtteams er zijn en dat er nu steeds meer ruimte komt om gezinnen écht zelf bij te staan en te ondersteunen. Ze merken dat ze zelf meer betrokken kunnen zijn bij de gezinnen en met ouders en jongeren kunnen meedenken over een passende oplossing voor de problemen die er zijn. Over het algemeen kan hulpverlening best ingewikkeld zijn, maar Kim en Lorna merken dat ze daar goede gesprekken over kunnen voeren en dat door goed samen te werken met andere organisaties de hulp voor gezinnen ook steeds beter wordt. En wat Kim en Lorna ook heel waardevol vinden, is dat alles wat er gebeurt altijd met medeweten van het gezin is. Daardoor blijven ouders en jongeren zelf eigenaar van hun situatie.

Wat is er nog lastig?
Natuurlijk gaat nog niet altijd alles goed, dus Grete was ook benieuwd wat er nog lastig is. Ons antwoord: het is soms moeilijk dat er nog wachtlijsten zijn. Natuurlijk worden die steeds wat korter, maar ze zijn nog niet weg. Daardoor kan het soms iets langer duren voordat iemand hulp krijgt. We hebben wel nieuwe collega’s aangenomen, maar die moeten we nog inwerken en dat kost ook tijd. Maar we hebben wel het gevoel dat we de goede kant op gaan. En door goed samen te werken met andere organisaties zoals Bindkracht, huisartsen, scholen en kinderopvang, kunnen we soms al eerder meekijken, waardoor we problemen dan al kunnen oplossen voordat ze groter worden.

Over het algemeen gaat het dus eigenlijk best goed en kunnen we ook echt werken volgens onze uitgangspunten. En als we dat kunnen blijven doen, kunnen we de basishulp in Nijmegen écht een stukje beter maken!

Onze uitgangspunten

  • We staan naast je en we zijn dichtbij
  • We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden
  • We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder
  • Jij en je gezin staan altijd centraal
Categorieën
Nieuws

Heb je hulp, zorg of steun nodig, maar weet je niet precies van wie? Vanaf 1 januari 2022 kun je terecht op de nieuwe website vraaghulpnijmegen.nl. Vraaghulp wijst je de weg naar de juiste organisatie in de buurt, die in opdracht van de gemeente zorg, hulp en ondersteuning aanbiedt.

Zes organisaties onderdeel van Vraaghulp

De 6 Nijmeegse organisaties die je op Vraaghulp kunt vinden, zijn de Buurtteams Jeugd & Gezin en Buurtteams Volwassenen, de Ouderenadviseurs van Sterker, de Financieel Experts in de Wijk, de Stips van Bindkracht10 en de gemeentelijke Wmo-consulenten.

Buurtteams Jeugd en Gezin zijn er voor kinderen, jongeren én ouders van kinderen tot 18 jaar. Je kunt bij de Buurtteams Jeugd en Gezin terecht als je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uitkomt. En als dat invloed heeft op jou of je gezin. Denk aan allerlei vragen over opvoeden of opgroeien, werk, school, kinderopvang, leven met een beperking, financiële problemen, relatieproblemen of een scheiding.

Buurtteams Volwassenen zijn er voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar (zonder thuiswonende kinderen). Je kunt er terecht met vragen en problemen in het dagelijks leven, waar je zelf niet uitkomt. Soms spelen er verschillende grote problemen naast en door elkaar. Bijvoorbeeld financiële problemen, relatie-, gezondheids- en/of psychische problemen. Genoeg redenen waarom het even niet lekker loopt in je leven. Dan kun je terecht bij een van de Buurtteams.

Ouderenadviseurs zijn er voor ouderen vanaf 65 jaar met vragen over het huishouden, hulp in het dagelijks leven, vervoer, eenzaamheid, mantelzorg, vrijetijdsbesteding of zelfstandig thuis blijven wonen.

Financieel Experts in de Wijk zijn er voor iedereen met geldvragen, geldzorgen of schulden. De financieel expert geeft advies over wat er mogelijk is en wat past bij jouw situatie. Samen bepaal je hoe het verder gaat en welke hulp je krijgt.

De Stip blijft het vertrouwde adres in de wijk voor informatie, advies en ontmoeting. Bijvoorbeeld als je de buurt wilt leren kennen, een leuke activiteit zoekt, of burenhulp nodig hebt. Of als je vrijwilligerswerk zoekt, of iets wilt organiseren. De Stip kan ook helpen bij het lezen van een brief, het invullen van een formulier of het aanvragen van een regeling.

Wmo-consulenten van de gemeente zijn er voor vragen over hulp bij het huishouden. Ook kun je er terecht als je hulpmiddelen nodig hebt voor in huis of om je te verplaatsen, zoals een rolstoel, scootmobiel, traplift of vervoer.

Dicht bij jou

Deze organisaties vervangen samen het werk dat eerder gedaan werd vanuit de Sociale Wijkteams. Zorg en hulp zijn nu nog meer dichtbij georganiseerd in de buurt, met minder bureaucratie en wachttijden. Wie hulp nodig heeft, vindt via Vraaghulp direct de weg naar wie hem verder kan helpen. Deskundige medewerkers denken met inwoners mee bij alle soorten vragen. Zij bieden ook zelf de benodigde begeleiding en ondersteuning, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. Bij maatwerk, een klein deel van zorg die zij niet zelf kunnen leveren, wordt een zorgaanbieder met expertise ingezet.

Hulp voor iedereen

Je kunt zowel met een kleine vraag als met een groot probleem terecht bij deze organisaties. Je kunt gelijk contact opnemen met de juiste organisatie, maar als je niet weet waar je moet zijn, kun je kijken op Vraaghulp.

Categorieën
Nieuws

Vind jij ook dat elk kind in onze stad veilig en onbekommerd moet kunnen opgroeien? En wil jij met jouw kennis en ervaring doen wat nodig is om gezinnen in Nijmegen daarbij te ondersteunen? Dan hebben wij een mooie vacature voor je!
Kijk snel voor meer informatie.

Categorieën
Nieuws

Vacature Ambulant gezinswerker

Vind jij ook dat elk kind in onze stad veilig en onbekommerd moet kunnen opgroeien? En wil jij met jouw kennis en ervaring doen wat nodig is om gezinnen in Nijmegen daarbij te ondersteunen? Kom dan onze Buurtteams versterken!

Kijk snel voor meer informatie!

Categorieën
Nieuws

Wil jij meedenken en meepraten over onze gezinsraad?

Bij Buurtteams Jeugd en Gezin vinden we het belangrijk om goed te luisteren naar de mening van de gezinnen en jongeren die we begeleiden. Niet alleen als het gaat om je eigen situatie, maar juist ook over hoe we onze begeleiding organiseren.
Daarom zijn we begonnen met de voorbereiding van een gezinsraad.
Wil je hierover meedenken en meepraten?  Stuur dan een mail naar: gezinsraad@buurtteamsjeugdengezin.nl.

Categorieën
Nieuws

Buurtteams Jeugd en Gezin op 1 juli van start

Op 1 juli vanaf 14:00 uur gaan de Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen van start. Vanaf dan nemen de Buurtteams Jeugd en Gezin een deel van de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam over.  
Voor ondersteuning kunnen ouders, jongeren en kinderen terecht bij het Buurtteam Jeugd en Gezin in het stadsdeel waar zij wonen, als er dingen spelen waar ze zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld bij pesten, eenzaamheid, een scheiding, huiselijk geweld, geldproblemen of voor hulp bij opvoeden.

Direct en dichtbij

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe Buurtteams is: naast en dichtbij gezinnen staan. Er zijn acht Buurtteams, verspreid over de verschillende stadsdelen van Nijmegen. Bestuurder Rietje Compiet: “We bieden zo direct mogelijk de ondersteuning die nodig is. Gezinnen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Buurtteam in hun eigen stadsdeel. Dan volgt een kennismakingsgesprek en daarna wordt meteen hulp geboden. We denken dat er op die manier minder doorverwijzing nodig is en we kunnen bijdragen aan een blijvende verbetering in de directe leefomgeving van gezinnen.”

Eén vaste gezinswerker

De Buurtteams werken vanuit de visie één gezin, één plan. Wie ondersteuning krijgt van het Buurtteam Jeugd en Gezin, krijgt een vaste contactpersoon. Op deze manier weet één professional  wat er speelt en hoeft het gezin zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. Ook wanneer extra hulp nodig is vanuit een andere organisatie zorgt de gezinswerker dat alle ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is. Richard Dijkema, teamleider van het Buurtteam in Lindenholt, is blij met de werkwijze van de Buurtteams: “Met deze aanpak staan we echt naast onze gezinnen. We blijven betrokken gedurende het hele traject. Dat maakt ons werk leuk. Maar ik denk vooral dat we kinderen, jongeren en hun ouders hiermee duurzaam verder kunnen helpen.”

OIDOS

De medewerkers van Buurtteams Jeugd en Gezin zijn in dienst bij OIDOS. OIDOS staat voor Opgroeien In De Oudste Stad en is de organisatie achter de Buurtteams.

Categorieën
Actueel

Begin mei heeft de Gelderlander een artikel gepubliceerd over de naderende start van Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen. In dat artikel vertellen Grete Visser, wethouder onderwijs, welzijn en zorg, en Rietje Compiet, bestuurder van Buurtteams Jeugd en Gezin, over de aanstaande veranderingen. 

Rietje vertelt over de Buurtteams: ‘We bieden samen hulp, dichtbij kinderen, jongeren en gezinnen. Zo helpen we gezinnen én dragen we bij aan oplossingen van vraagstukken in de wijk en de stad. Met elkaar lossen we de problemen van vandaag op. En we werken aan een duurzame verbetering van de situatie thuis. Zo maken we een gezonde ontwikkeling weer mogelijk. In ons werk staat verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen centraal. We werken dan ook vanuit de volgende uitgangspunten: We staan naast je en we zijn dichtbij. We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden. We doen wat nodig is, niet meer en niet minder. En ten slotte: jouw gezin staat altijd centraal.’
Het artikel in de Gelderlander lees je hier.

Categorieën
Actueel

Vanaf 1 juli 2021 kunnen Nijmeegse gezinnen met vragen of problemen rondom opvoeden en opgroeien terecht bij Buurtteams Jeugd en Gezin. Buurtteams Jeugd en Gezin neemt de jeugdhulp over van de Sociale Wijkteams na een openbare aanbesteding van de Gemeente Nijmegen. Buurtteams Jeugd en Gezin start met 8 Buurtteams, verspreid over de verschillende Nijmeegse stadsdelen.

Waarom Buurtteams Jeugd en Gezin?

Gezinnen kunnen straks met alles wat er speelt bij het Buurtteam terecht. Daar werken gespecialiseerde buurtteamwerkers die direct na het eerste contact kunnen starten met het bieden van passende hulp. Door laagdrempelig en direct problemen op te lossen, zijn verwijzingen naar specialistische hulp naar verwachting minder vaak nodig en kunnen gezinnen in hun eigen omgeving beter geholpen worden.

Kenmerken van de Buurtteams

Alle Buurtteams Jeugd en Gezin kenmerken zich door te werken vanuit verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Belangrijk daarbij zijn de volgende uitgangspunten:

  • We staan naast je en we zijn dichtbij
  • We denken in mogelijkheden, niet in moeilijkheden
  • We doen wat nodig is. Niet meer en niet minder
  • Jouw gezin staat altijd centraal

Kennismaken, hulp nodig of vragen?

Vanaf 1 juli kun je contact opnemen met Buurtteams Jeugd en Gezin via info@buurtteamsjeugdengezin.nl of 024-2204000